Featured
Minkälainen webhotelli sopii juuri sinulle?

Minkälainen webhotelli sopii juuri sinulle?

Webhotelli, eli toiselta nimeltään verkkoisännöintipalvelu, tarkoittaa palvelua, jossa asiakas vuokraa palveluntarjoajan www-palvelimelta resursseja omia verkkosivuja ja -palvelujaan varten. Asiakas saa tällöin käyttöönsä perustyökalut sivustonsa ylläpitämistä varten. Esimerkiksi omat kotisivut voi tehdä helposti ilmaisella WordPress -ohjelmistolla. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin tila, jonne kotisivut tehdään, jotta ne näkyvät verkossa. Tätä tarvetta varten on siis olemassa webhotelleja, jotka ovat käyttäjilleen helppokäyttöinen ja edullinen ratkaisu verkkosivuihin liittyvien asioiden hoitamiseen. Webhotelliin saa usein liitettyä oman IP-osoitteen ja verkkotunnuksen. Webhotellit tarjoavat kotisivutilan lisäksi muitakin palveluja, kuten mahdollisuuden omaan sähköpostiosoitteeseen tai sovelluksia, joiden avulla omien sivujen ja verkkopalvelujen ylläpito onnistuu helposti. Webhotelleja on olemassa eri kokoisia ja palveluntarjoajia löytyy pienistä yrityksistä aina monikansallisiin yhtiöihin, joten valinnanvaraa on paljon. Webhotelleja käyttävät muun muassa pienet ja keskisuuret yritykset, erilaiset järjestöt sekä yksityiset henkilöt. Yksinkertaistettuna webhotelli on siis edullinen ja helppokäyttöinen palvelu, johon voi luoda omat verkkosivut, sähköpostiosoitteet, blogin tai verkkokaupan.

Mitä eroja eri webhotellien välillä voi olla?

Eri palveluntarjoajien tarjoamat webhotellit voivat erota toisistaan teknisten ominaisuuksiensa osalta. Eroja löytyy myös asiakaspalvelussa ja sen laadussa. Omaa webhotellia valitessa kannattaakin miettiä, mitkä asiat ovat itselle merkityksellisiä. Jos esimerkiksi kokee asiakaspalvelun saatavuuden tärkeäksi, kannattaa valita sellainen webhotelli, jossa siihen on nimenomaan panostettu. Joillekin ratkaisevana tekijänä voi olla hinta ja joku taas voi haluta mahdollisimman vapaat kädet sivuston suhteen, eli mahdollisuuden tehdä kaiken itse. Teknisiä ominaisuuksia voidaan kuitenkin pitää yhtenä ratkaisevimmista tekijöistä webhotellia valitessa. Siihen liittyen olisi hyvä selvittää ainakin muutamia tärkeimpiä asioita ennen webhotellin valintaa. Olisi hyvä tietää, pystyykö webhotellissa ylläpitämään omaa sivustoa halutulla julkaisujärjestelmällä, eli toisin sanoen, täyttääkö kyseinen webhotelli tietyt tekniset vaatimukset. Esimerkiksi joissain halvimmissa palveluissa ei voi ylläpitää WordPress -sivustoja.

https

Olisi myös hyvä selvittää, sisältääkö webhotelli SSL-sertifikaatin, jonka avulla sivuston ja sivuja selaavan käyttäjän välinen liikenne voidaan salata ja internet-selaimet näyttävät sivuston ilman varoituksia sen mahdollisista vaaroista. Webhotellien tekniset eroavaisuudet liittyvät myös tietoturva-asioihin, suorituskykyyn sekä asiakkaan käyttöön varattuihin palvelimiin. Kuitenkin moderneissa webhotelleissa suorituskyky on yleensä luotettavalla ja korkealla tasolla. On totta, että usein halvin ei ole se paras vaihtoehto, ilmaisesta puhumattakaan. Lisäksi kannattaa huomioida, että mikäli palveluntarjoajan asiakaspalvelu ei toimi, voi edessä olla melkoinen työmaa silloin, jos jokin webhotellin ominaisuus ei toimi niin kuin pitäisi ja sitä pitäisi lähteä selvittelemään.

Miten valita omaan käyttötarkoitukseen sopiva webhotelli?

Omaan käyttöön sopivan webhotellin löytäminen ja valitseminen voi olla työlästä, varsinkin jos ei itsekään ihan täysin tiedä, mitä hakee. Valintaan vaikuttavat toki monetkin asiat, mutta tärkeimpinä voidaan pitää omia tavoitteita ja tarpeita verkossa. Webhotelli on erityisen hyvä valinta juuri pienten ja keskisuurten yritysten tai yhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta myös yksittäisille harrastajille, sillä ne tarjoavat yhdessä paketissa suuren määrän tarvittuja ominaisuuksia kohtuulliseen hintaan. Onkin hyvä miettiä, millainen tarve resursseille itsellä on ja huomioida myös esimerkiksi oman yrityksen työntekijöiden määrä. Tärkeinä asioina webhotellin valitsemisessa voidaan pitää myös nopeutta ja toimintavarmuutta. Näihin vaikuttaa palvelimen sijainti, jolloin kotimaassa toimiva palvelin on hyvä vaihtoehto. Seuraava seikka, johon webhotellin valinnassa tulee kiinnittää huomiota, on levytila ja sallittu liikennemäärä. Suurimmassa osassa verkkosivuja parin sadan megatavun levytila riittää paremmin kuin hyvin. Jos sisältöä on paljon ja se sisältää suuria määriä esimerkiksi kuvia tai videoita, kannattaa harkita webhotellia suuremmalla levytilalla tai jopa kokonaan omaa palvelinta. Liikennemäärään vaikuttaa sisällön koon lisäksi myös vierailijoiden määrä ja toimenpiteet. Näin ollen kävijämäärällä on merkittävä vaikutus sivuston toimintaan, sillä esimerkiksi liian suuret kävijämäärät suhteessa webhotellin teknisiin ominaisuuksiin saattaa aiheuttaa sivuston hidastelua. Usein suositeltavaa on aloittaa ensin pienemmillä määrillä, joista on tarvittaessa mahdollisuus kasvattaa liikennemäärää.

Muita huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi sähköpostilaatikoiden ja tietokantojen määrä. Lisäksi kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota palveluntarjoajan luotettavuuteen ja asiakaspalveluun, sillä näiden osalta löytyy paljon eroavaisuuksia eri webhotellien välillä. Teknisten ominaisuuksien lisäksi on tärkeää pohtia sitä, kuka olisi juuri itselle sopiva palveluntarjoaja, eli esimerkiksi WordPress hosting -kumppani. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä kannattaa myös selvittää muiden kokemuksia liittyen eri webhotelleihin ja vertailla niitä keskenään.